Bích Diệp Xuân Green Tea

800.000 VND


Bích Diệp Xuân is a Vietnamese green tea made from high-quality fresh tea buds. Bích Diệp Xuân symbolized "spring" with: Bích: [碧] Jade Diệp: [葉] Leaves Xuân: [春] Spring
popup

Quantity:

Total: