Đêm Thứ Bảy 20x20cm Print

225.000 VND


Tôi nhất thích
những đêm thứ bảy
một ly pinot noir
thuốc lá và
cơn cô lập chếnh choáng men mưa
khúc tứ tấu mùa hạ chưa xưa
piano mái ngói căn gác cũ
tôi mơ về Hà Nội
hay mơ Sài Gòn
đôi khi là Paris
mơ về 36 lối ngang dọc căn cước tôi
mơ về 63 không gian cấu trúc tôi
-
Poem: Đêm Thứ Bảy

Author: Nam Thi

Illustration by Minh Ý Nguyễn

Series: Gợi hình Gợi tiếng

Dimensions: 20x20cm

popup

Quantity:

Total: