Monthly/Weekly Freestyle PlannerPlanner 𝗙𝗨𝗥𝗜𝗜𝗡 gồm 5 phần:

Sticker Calendar cho 2021, 2022 và 2023

Monthly lập kế hoạch theo tháng

Yearly Overview cho việc lên kế hoạch tổng quát và tổng kết năm

56 trang Weekly lập kế hoạch theo tuần với 2 layout Dọc và Ngang 

Phần note với layout Dot grid giúp bạn tùy ý sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

 

Kích thước sổ: 14x20 cm

Chất liệu: Chất giấy Premium Ivory 80 GSM tiêu chuẩn FSC

popup

Quantity:

Total: