Chúc Mừng Sinh Nhật Khỉ Đùng Riso Card

60.000 VND


blank inside

Illustration by Same

This product is part of Project Hù: Quả Báo (2021)

Handprinted by Khô Mực Studio in Ho Chi Minh City, Vietnam.

12cm x 12cm

popup

Quantity:

Total: