Night Thoughts Riso Print

180.000 VND


Night Thoughts - Forgive yourself for everything 

Illustrated by Minh Phuong

Friendly Reminder là một project mình vẽ trong quá trình chữa lành bản thân. Mỗi bức tranh hay mỗi tấm postcard là một lời nhắn gửi tới bạn bè và bản thân vì đã cố gắng mỗi ngày. Hãy cứ tiếp tục nhé. Điều tuyệt vời sẽ đến sớm thôi vì bạn xứng đáng có được hạnh phúc. 

Riso Print 

Size: 21x21 cm 

popup

Quantity:

Total: