Sinh Vật Thần Thoại Khắp Thế Gian

80.000 VND


"Cuốn sách này tập hợp truyện kể về những sinh vật huyền bí khắp năm châu bốn biển. Mỗi truyện đính kèm thông tin về sinh vật như chủng loài, nơi sinh sống, các khả năng đặc biệt... cùng đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng..."

Biên soạn: Epic

Minh họa: Tú Ngô

Năm phát hành: 2020

NXB Kim Đồng

252 trang

popup

Quantity:

Total: