Food & Drinks

  • Sort by
Lacàph Espresso Blend
Lacàph Filter Blend

Lacàph Filter Blend

190.000 VND
Lacàph Phin Blend

Lacàph Phin Blend

190.000 VND
Apricot Craft Liqueur

Apricot Craft Liqueur

369.000 VND
Mango Passion White Chocolate Bar
Ben Tre Coconut Chocolate Bar
Mắc Khén Milk Chocolate Bar
Bích Diệp Xuân Green Tea
Yên Lam Mộng Green Tea
The Munchies Box

The Munchies Box

499.000 VND
NEP - Fermented Glutinous Rice
popup

Quantity:

Total: