Career

Marketing Executive

25/02/2024

Mô tả công việc: Lên ý tưởng và định hướng nội dung để quảng bá sản phẩm in-house và các sản phẩm ký gửi cho các kênh Social Media. Xây dựng monthly social media plan: Biên tập, quản lý chất lượng bài...

Read more

Sales & Store Manager (Quản lý cửa hàng)

26/02/2024

Mô tả công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm về hàng hóa, nhân sự, và các hoạt động kinh doanh. Lên kế hoạch, phân công công việc, giám sát và theo dõi kết quả làm việc của nhân viên các bộ...

Read more

Accountant (Kế Toán)

24/08/2023

Mô tả công việc: Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng khi có yêu cầu Tham gia xây dựng quy trình làm việc nội bộ giữa các bộ phận của công ty Lập và kiểm tra, kiểm soát báo cáo...

Read more
popup

Quantity:

Total: