Friendly Reminder Postcards (Pack of 6)

180.000 VND


two-sided postcard, set of 6

Mỗi postcard có kèm dòng note nhỏ mang thông điệp chữa lành, nhẹ nhàng, ấm áp tựa cái ôm. 

Illustration by Minh Phuong

Proudly made in Vietnam

13x13 cm 

popup

Quantity:

Total: