‘Tịnh’ in Black Voxxy Scent Hub

689.000 VND


‘Tịnh’ in Black Tĩnh lặng sinh ra tâm an yên. Set gồm có: •01 hũ nến Night Breeze •01 dĩa lót •01 lọ cắm nhang __ Tranquility is the fruit of silence. Set includes: •01 candle Night Breeze •01 set tray •01 incense holder __
popup

Quantity:

Total: